Publicaties

Classificatie van een bodembacterie afkomstig uit Thailand

Adviezen | 22.10.2014 | CGM/141022-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de bacteriestam Burkholderia thailandensis E264. Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met deze bacteriestam.
B. thailandensis E264 is een bodembacterie die in de jaren negentig geïsoleerd is uit een rijstveld in Thailand. De bacterie vertoont grote genetische overeenkomsten met de nauw verwante bacterie B. pseudomallei die een ernstige longaandoening kan veroorzaken in de mens.
B. thailandenis E264 wordt in het milieu aangetroffen en is zelden gerapporteerd als veroorzaker van ziekte bij de mens. In twee gevallen is er een infectie met B. thailandenis beschreven. Deze infecties hadden geen fatale afloop. Toediening van hoge doseringen in de neus van muizen kan ziekteverwekkend of zelfs dodelijk zijn voor de dieren. Ook blijkt B. thailandensis ziekteverwekkend te zijn voor fruitvliegjes.
Op grond van met name het ziekteverwekkend vermogen bij dieren adviseert de COGEM B. thailandensis E264 in te delen in pathogeniteitsklasse 2. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein indien de voorgenomen werkzaamheden met B. thailandensis E264 plaatsvinden op ML-II inperkingsniveau. De COGEM is van mening dat de geldende werk- en inrichtingsvoorschriften op dit inperkingsniveau afdoende inperking bieden.

Download publicatie