Publicaties

Classificatie pathogene bacteriën

Adviezen | 20.12.2011 | CGM/111220-03

De ‘lijst van pathogene micro-organismen en agentia’ is een lijst met de classificatie van pathogene bacteriën, schimmels, parasieten en virussen. Deze lijst wordt veelvuldig gebruikt bij de vergunningverlening van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen. Naar aanleiding van de voorgenomen herziening van het Besluit ggo en de Regeling ggo door het ministerie van IenM is de COGEM gevraagd om de lijst met pathogene micro-organismen tegen het licht te houden en de classificatie van de bacteriën, schimmels, parasieten en virussen te toetsen aan de huidige wetenschappelijke kennis.

De herziening van de classificatie van de bacteriën is uitgevoerd door prof. dr. dr. A. van Belkum van het Erasmus MC. In dit onderzoek zijn tien verschillende (inter-)nationale lijsten met de classificatie van vele bacteriën vergeleken. Op basis van een meta-analyse van deze lijsten en aanvullende wetenschappelijke gegevens over de pathogeniteit in mensen en (landbouw)huisdieren heeft prof. dr. dr. A. van Belkum 2575 (a)pathogene bacteriën geclassificeerd. Om in de resulterende lijst tevens de bacteriën te identificeren die als plantpathogeen aangemerkt worden of pathogeen zijn voor niet-(landbouw)huisdieren, heeft de COGEM aanvullend literatuuronderzoek gedaan. De COGEM heeft de bacteriën die pathogeen zijn voor plant of dier ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2.

Het COGEM advies met een lijst van de bacteriën die als pathogeen worden aangemerkt kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie