Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Klebsiella pneumoniae stam CSUB10R

Adviezen | 28.12.2021 | CGM/211228-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de Klebsiella pneumoniae stam CSUB10R. Deze bacteriestam is geïsoleerd uit een patiënt tijdens een uitbraak van een antibioticumresistente bacterie in een ziekenhuis. Ook is gevraagd of K. pneumoniae CSUB10R tot één van de drie K. pneumoniae subspecies (subsp. ozaenae, subsp. pneumoniae en subsp. rhinoscleromatis) behoort, en of de gehele bacteriesoort K. pneumoniae als micro-organisme van pathogeniteitsklasse 2 op bijlage 4 van de Regeling ggo kan worden opgenomen.

K. pneumoniae stam CSUB10R bezit diverse eigenschappen waardoor deze bacterie resistent is tegen verschillende soorten antibiotica. Op basis van de beschikbare informatie adviseert de COGEM deze K. pneumoniae stam CSUB10R in te delen in pathogeniteitsklasse 2. De vraag of deze stam tot een van de genoemde K. pneumoniae subspecies behoort, kan de COGEM niet bevestigend beantwoorden zonder aanvullend genetisch onderzoek.

De COGEM bevestigt dat de soort K. pneumoniae beschouwd kan worden als micro-organisme van pathogeniteitsklasse 2. De COGEM kan daarom instemmen met opname van de soort K. pneumoniae in bijlage 4, lijst 4.2 van de Regeling ggo, zonder onderverdeling in subspecies.

Download publicatie