Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van apathogene en pathogene bacteriën

Adviezen | 12.11.2018 | CGM/181112-03

LET OP: Deze lijst is in 2023 geactualiseerd (zie CGM/231011-01).

 

In de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) worden (micro-)organismen ingedeeld in pathogeniteitsklassen. Deze indeling is van direct belang voor de inschaling van werkzaamheden met ggo’s.
De COGEM brengt sinds 2011 lijsten uit met pathogeniteitsclassificaties van apathogene en pathogene bacteriën, welke regelmatig bijgewerkt worden naar aanleiding van nieuwe classificaties. Het laatste actualisatie-advies is uitgebracht in 2017. Omdat er in de loop der jaren veranderingen zijn geweest in de bacterietaxonomie, heeft de COGEM een onderzoeksproject laten uitvoeren om de naamgeving in de lijsten met apathogene en pathogene bacteriën opnieuw tegen het licht te houden.
In dit advies is de naamgeving van de apathogene en pathogene bacteriën op de classificatielijsten geactualiseerd aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Ook zijn er 11 nieuw geclassificeerde bacteriën toegevoegd aan de lijsten en zijn twee eerder herziene pathogeniteitsclassficaties van twee bacteriesoorten in de lijst verwerkt. De nieuw geclassificeerde bacteriën en de geactualiseerde classificatielijsten van de apathogene en pathogene bacteriën worden in het voorliggende advies in afzonderlijke tabellen vermeld. De classificaties van de apathogene en pathogene bacteriën zijn op alfabetische volgorde weergegeven.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden

Download publicatie