Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van apathogene en pathogene bacteriën (2021)

Classificatielijsten | 25.10.2021 | CGM/211025-01

LET OP: Deze lijst is in 2023 geactualiseerd (zie CGM/231011-01).

 

De COGEM wordt regelmatig om advies gevraagd aangaande de pathogeniteits­classificatie van micro-organismen. Periodiek brengt de COGEM overzichten uit van de door haar geclassificeerde micro-organismen, waaronder bacteriesoorten, om deze inzichtelijk te houden voor derden. De COGEM heeft sinds de publicatie van het laatste geactualiseerde overzicht van de pathogeniteitsclassificaties van bacteriën in 2018, 29 bacteriesoorten en 4 bacteriestammen in een pathogeniteitsklasse ingedeeld. Hiervan zijn 26 bacteriesoorten en 4 bacteriestammen geclassificeerd als niet-ziekteverwekkend en ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1, en 3 bacteriesoorten zijn als ziekteverwekkend ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2.

Bij de taxonomische herziening van de lijst in 2018 zijn drie bacteriesoorten door naamswijzigingen abusievelijk zowel op de lijst met niet-ziekteverwekkende, als op de lijst met ziekteverwekkende bacteriën vermeld. In dit nieuwe overzicht van de pathogeniteitsklasse van bacteriesoorten, is na heroverweging één soort verwijderd uit de lijst ziekteverwekkende bacteriën. De twee overige bacteriesoorten zijn verwijderd uit de lijst met niet-ziekteverwekkende bacteriën.

 

Download publicatie