Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoorten Paraburkholderia terrae, Paraburkholderia nodosa en Paraburkholderia caballeronis

Adviezen | 02.06.2022 | CGM/220602-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van drie bacteriesoorten: Paraburkholderia terrae, Paraburkholderia nodosa en Paraburkholderia caballeronis. Paraburkholderia-bacteriën komen voornamelijk in de bodem of water voor, of zijn geassocieerd met planten. P. terrae leeft in de bodem en maakt gebruik van bodemschimmels om zijn leefgebied uit te breiden. P. nodosa is een stikstofbindende bacterie en vormt wortelknolleltjes bij planten, waarbij de plant en de bacterie van elkaar profiteren. P. caballeronis is eveneens stikstofbindend en kan vrij leven in de aarde rondom het wortelgestel van planten, zonder wortelknolleltjes te vormen. Er zijn bij de COGEM geen literatuurgegevens of aanwijzingen bekend waarin de bacteriesoorten P. terrae, P. nodosa en P. caballeronis in verband wordt gebracht met ziekte in mens, dier of plant. Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat P. terrae, P. nodosa en P. caballeronis ingedeeld kunnen worden in pathogeniteitsklasse 1 als apathogene bacteriesoorten. Zij adviseert deze bacteriesoorten op te nemen op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie