Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoort Pseudomonas taiwanensis

Adviezen | 13.02.2023 | CGM/230213-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Pseudomonas taiwanensis. Bacteriën behorend tot het genus Pseudomonas komen wereldwijd in uiteenlopende omgevingen voor. P. taiwanensis is voor het eerst geïsoleerd uit een bodemmonster in Taiwan. Van een aantal P. taiwanensis stammen is beschreven dat aanwezigheid van deze bacterie de groei van planten kan bevorderen. Daarnaast vertoont P. taiwanensis antagonistische activiteit tegen andere schimmels en bacteriën, bijvoorbeeld door het wegnemen van belangrijke voedingsstoffen zoals ijzer. Tevens is beschreven dat P. taiwanensis dodelijk is voor larven van bepaalde vlinderachtigen en fruitvliegen wanneer zij deze bacterie toegediend krijgen. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat deze soort pathogeen is voor de mens, andere zoogdieren, of planten. Concluderend is de COGEM van oordeel dat de bacteriesoort Pseudomonas taiwanensis pathogeen is voor bepaalde insectensoorten, en adviseert zij om deze bacteriesoort in te delen in pathogeniteitsklasse 2 en op te nemen in bijlage 4, lijst 4.2 van de Regeling ggo.

Download publicatie