Publicaties

Advies over de bacteriesoorten Pseudomonas protegens en Burkholderia cepacia

Adviezen | 25.06.2019 | CGM/190625-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de bacteriesoorten Pseudomonas protegens en Burkholderia cepacia. P. protegens komt in de bodem voor rondom plantenwortels en heeft plant-beschermende eigenschappen. Daarnaast is P. protegens pathogeen voor bladetende insecten. De COGEM heeft eerder geadviseerd over B. cepacia en deze soort ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. De bacterie is pathogeen voor planten. De COGEM concludeert dat er geen nieuwe informatie beschikbaar is en dat er daarom geen aanleiding is om de classificatie van B. cepacia te herzien.

Concluderend is de COGEM van oordeel dat P. protegens pathogeen is en adviseert om deze bacteriesoort in te delen in pathogeniteitsklasse 2 en op te nemen in bijlage 4, lijst 4.2 van de Regeling ggo. Tevens adviseert zij de indeling van B. cepacia in pathogeniteitsklasse 2 te handhaven.

 

Additioneel advies
Naar aanleiding van deze adviesvraag heeft de COGEM opgemerkt dat plantpathogene bacteriën niet met naam staan vermeld op de Bijlage 4 van de Regeling ggo, en dat volstaan wordt met de mededeling dat alle plantpathogene bacteriën ingedeeld zijn in pathogeniteits-klasse 2. De COGEM heeft geadviseerd om de soortnamen van plantpathogene bacteriën wel in de Bijlage op te nemen, omdat niet altijd duidelijk is of een bacterie plantpathogeen is en dat door naamsvermelding onnodige 2.13 verzoeken (verzoek tot inschaling van een organisme) voorkomen kunnen worden.

De minister van IenW heeft besloten dit deel van het advies niet over te nemen. De uitleg voor dit besluit kunt u hier lezen: 211118-01, IenW Afwijken advies CGM 190625-01

 

Download publicatie