Publicaties

Advies over de bacteriesoorten Pseudomonas protegens en Burkholderia cepacia

Adviezen | 25.06.2019 | CGM/190625-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de bacteriesoorten Pseudomonas protegens en Burkholderia cepacia.

P. protegens komt in de bodem voor rondom plantenwortels en heeft plant-beschermende eigenschappen. Daarnaast is P. protegens pathogeen voor bladetende insecten.

De COGEM heeft eerder geadviseerd over B. cepacia en deze soort ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. De bacterie is pathogeen voor planten. De COGEM concludeert dat er geen nieuwe informatie beschikbaar is en dat er daarom geen aanleiding is om de classificatie van B. cepacia te herzien.

Concluderend is de COGEM van oordeel dat P. protegens pathogeen is en adviseert om deze bacteriesoort in te delen in pathogeniteitsklasse 2 en op te nemen in bijlage 4, lijst 4.2 van de Regeling ggo. Tevens adviseert zij de indeling van B. cepacia in pathogeniteitsklasse 2 te handhaven.

Download publicatie