Publicaties

Heroverweging pathogeniteitsclassificatie Pseudomonas stutzeri

Adviezen | 22.11.2018 | CGM/181122-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Pseudomonas stutzeri en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. De COGEM heeft deze bacterie eerder ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. De aanvrager heeft een verzoek ingediend om P. stutzeri in te delen in pathogeniteitsklasse 1.
P. stutzeri is een Gram-negatieve, staafvormige en denitrificerende bacterie die wereldwijd voorkomt in bodem en water. De optimale groeitemperatuur van P. stutzeri ligt rond de 35°C. Er zijn zeldzame gevallen van P. stutzeri infecties beschreven bij patiënten met een onderliggend ziektebeeld, een doorbroken lichaamsbarrière (bijvoorbeeld door een operatie, of opgelopen trauma), of met een verzwakt immuunsysteem.
Op basis van de thans beschikbare informatie komt de COGEM tot oordeel dat P. stutzeri een opportunistisch pathogeen is, en adviseert zij P. stutzeri omlaag te schalen naar pathogeniteits­klasse 1.

Download publicatie