Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van dertien bacteriesoorten

Adviezen | 12.06.2019 | CGM/190612-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van 13 bacteriesoorten, te weten: Frondihabitans australicus, Luteibacter rhizovicina, Serratia plymuthica, Paenibacillus xylanexedens, Paenibacillus taichungensis, Pseudomonas capeferrum, Pseudomonas brassicacearum, Pseudomonas thivervalensis, Flavobacterium psychrolimnae, Flavobacterium weaverense, Paraburkholderia bryophila, Parabulkholderia sediminicola, en Dyella koreensis.
De bovengenoemde bacteriën komen wijdverspreid voor. Er zijn bij de COGEM geen publicaties bekend waarin deze 13 bacteriesoorten worden aangemerkt als ziekteverwekkend voor mens, dier of plant. Derhalve is de COGEM van oordeel dat deze 13 bacteriesoorten niet pathogeen zijn, en adviseert zij deze bacteriesoorten in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van oordeel dat deze bacteriesoorten in aanmerking komen voor plaatsing op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie