Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Paenibacillus chibensis

Adviezen | 21.11.2017 | CGM/171121-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Paenibacillus chibensis en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. Bijlage 2, lijst A1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die apathogeen zijn voor mens, dier of plant. Opname op Bijlage 2, lijst A1 betekent dat onder ML-I laboratoriumcondities met het betreffende micro-organisme genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) vervaardigd mogen worden indien hierbij vectoren worden gebruikt die wél, of inserties die níet, op de A-lijsten staan. Activiteiten met deze ggo’s kunnen, zonder dat een aanvrager daar een milieu-risicobeoordeling voor hoeft aan te leveren, direct na kennisgeving gestart worden.
P. chibensis komt in de bodem voor. Mens, dier en plant komen er veelvuldig mee in aanraking, maar de COGEM heeft geen aanwijzingen dat P. chibensis bij deze organismen ziekte veroorzaakt. Daarom is zij van oordeel dat de bacterie niet pathogeen is, en adviseert zij P. chibensis in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van mening dat P. chibensis in aanmerking komt voor plaatsing op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie