Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoort Flavobacterium anhuiense

Adviezen | 02.06.2022 | CGM/220602-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Flavobacterium anhuiense en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. Flavobacteriën komen wereldwijd voor in grond, in zoet- en zoutwater en worden vaak aangetroffen in koudere omgevingen. Een aantal flavobacteriumsoorten zijn bekende ziekteverwekkers voor vissen.

De soort F. anhuiense is geïsoleerd uit een bodemmonster in China en uit wortels van een komkommerplant die gekweekt werd in Zuid-Korea. De bacterie kan groeien bij temperaturen tussen de 5 en 37°C, maar de optimale groeitemperatuur bevindt zich tussen de 25 en 35°C. De F. anhuiense stam GSE09, geïsoleerd uit de wortels van een komkommerplant, kan de groei van de oomyceet (Phytophthora capsici) en de door deze oomyceet veroorzaakte ziektesymptomen in paprikaplanten, verminderen.

Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen dat F. anhuiense pathogeen is voor mens, dier of plant. Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat de bacteriesoort F. anhuiense ingedeeld dient te worden in pathogeniteitsklasse 1, en opgenomen kan worden op bijlage 2 lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie