Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriestam Serratia sp. ATCC 39006

Adviezen | 25.01.2022 | CGM/220125-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriestam Serratia sp. ATCC 39006 en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

De stam Serratia sp. ATCC 39006 is oorspronkelijk geïsoleerd uit kanaalwater van een zoutmoeras in Amerika. De stam heeft een optimale groeitemperatuur tussen de 25 en 30°C, en is zouttolerant. Serratia sp. ATCC 39006 kan een rood pigment aanmaken, ‘prodigiosin’, en een bepaald antibioticum produceren. In laboratoria wordt veel onderzoek met deze bacteriestam gedaan naar onder meer de synthese en regulatie van de productie van deze stoffen. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat nematoden die gevoed worden met deze bacteriestam, eerder overlijden. Er zijn geen gevallen van natuurlijke infectie van dieren beschreven. Vanwege de optimale groei­temperatuur van Serratia sp. ATCC 39006 is het onwaarschijnlijk dat deze soort ziekteverwekkend is voor warm­bloedige diersoorten of de mens. Hier zijn ook geen gevallen van beschreven. Ook kan Serratia sp. ATCC 39006 enzymen uitscheiden die de celwanden van plantencellen af kunnen breken. Uit onderzoek met deze stam in associatie met aardappels is gebleken dat deze bacterie rot kan veroorzaken in aardappelknollen.

Het bovenstaande in overweging nemende, adviseert de COGEM Serratia sp. ATCC 39006 in te delen in pathogeniteitsklasse 2, als plantpathogene bacterie.

Download publicatie