Publicaties

Aanvullend advies classificatie Serratia sp. ATCC 39006

Adviezen | 24.02.2022 | CGM/220224-02

De COGEM is naar aanleiding van haar eerdere advies over de bacteriestam Serratia sp. ATCC 39006 gevraagd om een uitgebreidere toelichting van de classificatie van deze stam als plantpathogeen.
Serratia sp. ATCC 39006 is verwant aan plantpathogene bacteriesoorten, waaronder soorten die natrot veroorzaken bij aardappel in Nederland.
Met behulp van een in het laboratorium uitgevoerde aardappelknolassay waarbij de knol werd beschadigd, is aangetoond dat Serratia sp. ATCC 39006 natrot (ook wel zachtrot genoemd) in aardappelknollen kan veroorzaken. Celwandafbrekende enzymen spelen hierbij waarschijnlijk een rol. Alle natrot veroorzakende bacteriën produceren grote hoeveelheden celwandafbrekende enzymen. Zij veroorzaken rot van de aardappelknol en de stengel. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de plant afsterft.
Natrotbacteriën kunnen zowel door natuurlijke openingen als door beschadigingen de aardappelknol binnendringen. Zowel voor natrot veroorzakende als voor diverse andere plantpathogene bacteriën is aangetoond dat met aardappelknolassays vastgestelde virulentie correleert met aantasting van planten in het veld. Het is daardoor aannemelijk dat Serratia sp. ATCC 39006 ook in het veld natrot zal veroorzaken.
Gelet op het bovenstaande heeft de COGEM geadviseerd om Serratia sp. ATCC 39006 als plantpathogeen in pathogeniteitsklasse 2 in te delen.

Download publicatie