Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriestam Pseudomonas simiae WCS417

Adviezen | 08.02.2022 | CGM/220208-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriestam Pseudomonas simiae WCS417. Bacteriën behorend tot het genus Pseudomonas komen wereldwijd in uiteenlopende omgevingen voor. De soort Pseudomonas simiae is voor het eerst aangetroffen in zieke apen en is geclassificeerd als een pathogene bacteriesoort van pathogeniteitsklasse 2.

De bacteriestam P. simiae WCS417 was voorheen bekend als Pseudomonas fluorescens WCS417, maar is door genetisch onderzoek ondergebracht bij de soort P. simiae. De bacteriestam WCS417 is geïsoleerd uit wortels van de tarweplant. De P. simiae  WCS417 bacteriën bevorderen de groei van de plant en hebben een antagonistisch effect op ziekteverwekkende schimmels en bacteriën, bijvoorbeeld door het wegnemen van belangrijke voedingsstoffen zoals ijzer. Ook kunnen P. simiae WCS417 bacteriën de plant stimuleren om zichzelf te verdedigen tegen ziekteverwekkers.

Er wordt al vele jaren onderzoek verricht naar P. simiae WCS417 en diens interacties met planten. Er zijn geen aanwijzingen dat P. simiae WCS417 pathogeen is voor mens, dier of plant. Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat de bacteriestam P. simiae WCS417 ingedeeld dient te worden in pathogeniteitsklasse 1, en opgenomen kan worden op bijlage 2 lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie