Publicaties

Classificatie van Pseudomonas fluorescens

Adviezen | 27.05.2014 | CGM/140527-02

De bacteriesoort Pseudomonas fluorescens is in 2007 door de COGEM geclassificeerd als een opportunistische ziekteverwekker en ingedeeld in de laagste pathogeniteitsklasse. De soort is niet opgenomen in de herziene classificatielijsten uit 2011, omdat er onduidelijkheid bestond over zijn (niet-)ziekteverwekkende karakter. De COGEM heeft daarom besloten de soort opnieuw te classificeren.
P. fluorescens komt voor in de bodem en is alom in het milieu aanwezig. In de landbouw worden sommige stammen ingezet als antagonist om ziekteverwekkers van planten, zoals schimmels, te bestrijden. P. fluorescens kan bij mensen met een verzwakt immuunsysteem infecties veroorzaken en wordt daarom gezien als een opportunistisch pathogeen.
In de literatuur zijn stammen beschreven die geassocieerd worden met pathogeniteit bij koudbloedige dieren, insecten en planten. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over de taxonomie van P. fluorescens. In een aantal gevallen lijkt er sprake van onjuiste identificaties. Ook wordt er soms verwezen naar P. fluorescens als soort, terwijl de subgroep P. fluorescens bedoeld wordt. Daarnaast moeten bepaalde stammen beschouwd worden als opportunistisch pathogeen en kunnen beschreven nadelige effecten vaak niet toegeschreven worden aan het veronderstelde ziekteverwekkend vermogen van P. fluorescens.
Alles in overweging nemende adviseert de COGEM de soort P. fluorescens in te delen in pathogeniteitsklasse 1.

Download publicatie