Publicaties

Classificatie van Pseudomonas jessenii

Adviezen | 27.10.2014 | CGM/141027-01

De COGEM is gevraagd op de bacteriesoort Pseudomonas jessenii te classificeren.
P. jessenii is geïsoleerd uit mineraalwaterbronnen in Frankrijk. De bacterie is in staat om de groei-eigenschappen van planten te verbeteren, doordat het aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase tot expressie brengt wat door middel van een chemische reactie stikstof kan vrijmaken uit de bodem. P. jessenii is als commensaal gevonden bij planten en sponzen. Bij laboratoriumonderzoek en veldproeven worden de P. jessenii stammen RU47 en UW4 toegepast als antagonist tegen Rhizoctonia solani en om de groei van het gewas te verbeteren. In de wetenschappelijke literatuur is nooit gerapporteerd dat P. jessenii pathogeen is voor mens, dier of plant.
Op basis van deze argumenten concludeert de COGEM dat P. jessenii apathogeen is en adviseert om P. jessenii in de laagste pathogeniteitsklasse in te delen en P. jessenii RU47 en UW4 op Bijlage 1 te plaatsen.

Download publicatie