Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van apathogene en pathogene bacteriën

Classificatielijsten | 11.10.2023 | CGM/231011-01

De COGEM wordt gevraagd om advies aangaande de pathogeniteitsclassificatie van micro-organismen. Periodiek brengt de COGEM overzichten uit van de door haar geclassificeerde micro-organismen, waaronder bacteriesoorten, om deze inzichtelijk te houden voor derden. Deze overzichten betreffen zowel de ziekteverwekkende (pathogene) als de niet-ziekteverwekkende (apathogene) bacteriesoorten. De COGEM heeft sinds de publicatie van de laatste classificatielijsten in 2021 twintig bacteriesoorten en -stammen in een pathogeniteitsklasse ingedeeld. Hiervan zijn dertien bacteriën geclassificeerd als niet-ziekteverwekkend en ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1 en zijn zeven bacteriën ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. Dit advies bevat de geactualiseerde pathogeniteitsclassificatie­lijsten.

Download publicatie