Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriestammen Xanthomonas sp. WCS2014-23 en Xanthomonas sp. Leaf148

Adviezen | 21.11.2022 | CGM/221121-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriestammen Xanthomonas sp. WCS2014-23 en Xanthomonas sp. Leaf148 en over de plaatsing van deze bacteriestammen op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. Xanthomonas bacteriën zijn plant-geassocieerd en veel soorten staan bekend als plantpathogenen, die schade kunnen veroorzaken aan verschillende voedselgewassen zoals rijst, tomaat, paprika, en bananen. Er zijn echter ook niet-pathogene xanthomonas-stammen geïdentificeerd. Xanthomonas bacteriën kunnen op veel verschillende plantensoorten aangetroffen worden, maar individuele soorten zijn vaak geassocieerd met een beperkt aantal gastheersoorten.

Xanthomonas stammen WCS2014-23 en Leaf148 zijn geïsoleerd uit de grond en van bladeren afkomstig van gezonde A. thaliana planten (Zandraket). Uit onderzoek blijkt dat aanwezigheid van de stam X. sp. Leaf148 op de bladeren bescherming biedt tegen infectie door een plantpathogene bacterie. In A. thaliana mutanten waarin op verschillende manieren de afweer is verstoord, blijkt de Leaf148 stam pathogeen. Xanthomonas sp. WCS2014-23 kan in combinatie met enkele andere bacteriestammen de afweer van A. thaliana planten versterken.

Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen dat Xanthomonas sp. WCS2014-23 en Xanthomonas sp. Leaf148 pathogeen zijn voor mens of dier. De COGEM acht het niet uitgesloten dat de stammen pathogeen kunnen zijn voor andere planten dan de Zandraket. Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat de Xanthomonas stammen WCS2014-23 en Leaf148 ingedeeld dienen te worden in pathogeniteitsklasse 2 als plantpathogene bacteriën.

Download publicatie