Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie en inschaling van werkzaamheden voor 24 Salmonella enterica subsp. enterica serovars

Adviezen | 02.08.2022 | CGM/220802-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van 24 serovars van Salmonella enterica die nog niet in de Regeling ggo zijn opgenomen. Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met deze Salmonella serovars.

De serovars Typhi en Paratyphi zijn tyfoïde salmonellavarianten die de ziekten buiktyfus en paratyfus veroorzaken. Alle andere Salmonella serovars zijn zogeheten ‘niet-tyfoïde’ salmonellavarianten die vaak leiden tot zelflimiterende ontsteking van het maag-darmkanaal. Alle niet-tyfoïde salmonellavarianten zijn in staat om zich te ontwikkelen tot een ernstigere invasieve infectie waar behandeling voor noodzakelijk is. De COGEM adviseert om de 24 Salmonella serovars in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

In de onderhavige aanvraag wenst de aanvrager de Salmonella serovars genetisch te modificeren en te gebruiken om kippen te vaccineren, teneinde de bescherming tegen reguliere salmonella te onderzoeken.

Onder inachtneming van de door de aanvrager voorgestelde maatregelen en inperkingsniveaus, en de door de COGEM voorgestelde aanvullende maatregel, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

 

Download publicatie