Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoort Komagataeibacter rhaeticus

Adviezen | 10.07.2023 | CGM/230710-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Komagataeibacter rhaeticus, en de plaatsing van deze soort op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo. K. rhaeticus is een gramnegatieve bacterie die voor het eerst is geïsoleerd uit biologisch appelsap, maar ook op rottend fruit is aangetroffen. De soort wordt tevens regelmatig aangetroffen in gefermenteerde thee (komboecha). K. rhaeticus is een azijnzuur-producerende bacterie en wordt veel onderzocht vanwege de eigenschap om bacteriële cellulose te produceren. Bacteriële cellulose wordt onder andere toegepast in de voedingsmiddelen­industrie en in medische apparatuur. Er zijn in de wetenschappelijke literatuur geen aanwijzingen dat deze soort pathogeen is voor de mens of dieren. Ook zijn er bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat K. rhaeticus pathogeen is voor planten. Concluderend is de COGEM van oordeel dat de bacteriesoort Komagataeibacter rhaeticus apathogeen is, en adviseert zij om deze bacteriesoort in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie