Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Bacillus paralicheniformis

Adviezen | 29.08.2023 | CGM/230829-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Bacillus paralicheniformis en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
Bacillus-bacteriën worden in veel verschillende milieus aangetroffen, waaronder in zoet en zout water en in de bodem. Daarnaast zijn er ook bacillussoorten geïsoleerd uit planten, dieren en mensen.
B. paralicheniformis is een bacterie die aangetroffen wordt in gefermenteerde Koreaanse soja­gerechten, maar ook in de bodem en rondom plantenwortels. Onderzoek naar B. paralicheniformis richt zich vooral op de antagonistische werking van deze bacterie tegen verschillende plantpathogenen, zoals bacteriën, schimmels en rondwormen (aaltjes). Bescherming tegen pathogenen vindt met name plaats door uitscheiding van secundaire metabolieten. Er zijn geen aanwijzingen dat B. paralicheniformis pathogeen zou zijn voor mens, dier of plant. Van enkele stammen is beschreven dat zij voor planten groeibevorderende eigenschappen hebben.
Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat de bacteriesoort B. paralicheniformis ingedeeld dient te worden in pathogeniteitsklasse 1, en opgenomen kan worden op bijlage 2 lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie