Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoorten Prevotella amnii, Prevotella copri, Prevotella timonensis en Lactobacillus iners

Adviezen | 16.07.2019 | CGM/190716-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de vier bacteriesoorten Prevotella amnii, Prevotella copri, Prevotella timonensis en Lactobacillus iners. Deze bacteriën komen bij de mens als commensaal in de darmen of in de vaginale flora voor.
Er zijn bij de COGEM geen publicaties bekend waarin de vier bacteriesoorten worden aangemerkt als ziekteverwekkend voor mens, dier of plant. Zij is daarom van oordeel dat P. amnii, P. copri, P. timonensis en L. iners niet pathogeen zijn, en adviseert deze bacteriën in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is de COGEM van oordeel dat P. amnii, P. copri, P. timonensis en L. iners in aanmerking komen voor plaatsing op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie