Publicaties

Classificatie van Lactobacillus rhamnosus

Adviezen | 06.08.2008 | 080806-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van Lactobacillus rhamnosus. Deze bacterie staat momenteel ingedeeld als klasse 2 organisme. Dergelijke klasse 2 organismen kunnen bij mensen een ziekte veroorzaken waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich onder de bevolking verspreidt. Daarnaast bestaat er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding. Laboratoriumwerkzaamheden dienen minimaal plaats te vinden op ML-II inperkingsniveau. De aanvrager verzoekt om de soort L. rhamnosus te beschouwen als een zogenaamd klasse 1 organisme; dit zijn niet-ziekteverwekkende organismen. Werkzaamheden kunnen in dit geval op ML-I niveau plaatsvinden. Opportunistische pathogenen, die een ziekte kunnen veroorzaken bij immuungecompromiteerde individuen, worden als niet-ziekteverwekkend (apathogeen) beschouwd

L. rhamnosus is als commensaal bij de mens aanwezig en komt daarnaast wijdverspreid in de natuur voor. De afgelopen 60 jaar zijn slechts een klein aantal infecties met deze bacterie beschreven. Infecties traden hoofdzakelijk op bij immuungecompromitteerde patiƫnten. In enkele gevallen werden infecties beschreven bij personen met een onderliggende aandoening. Verder heeft de European Food Safety Authority L. rhamnosus veilig bevonden voor gebruik in voedselproducten.
Gezien het bovenstaande is de COGEM van mening dat L. rhamnosus beschouwd kan worden als apathogeen en als klasse 1 organisme kan worden ingedeeld.

Download publicatie