Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de Staphylococcus aureus subsp. aureus stammen RN4220 en 8325-4

Adviezen | 12.11.2019 | CGM/191112-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van twee stammen van de bacteriesoort Staphylococcus aureus subsp. aureus, RN4220 & 8325-4. S. aureus subsp. aureus is ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2, maar de aanvrager verzoekt de S. aureus subsp. aureus stammen RN4220 en 8325-4 in te delen in pathogeniteitsklasse 1, aangezien deze stammen attenuerende mutaties bevatten. S. aureus bevat een groot arsenaal aan virulentiefactoren, zoals toxines. S. aureus subsp. aureus stammen RN4220 en 8325-4 bevatten verschillende mutaties ten opzichte van wildtype S. aureus, waardoor bepaalde virulentiefactoren niet of verminderd tot expressie komen.
De COGEM is van oordeel dat in beide stammen de belangrijkste virulentiefactoren om een infectie tot stand te brengen niet of sterk verminderd tot expressie komen, en infectie van gezonde personen onwaarschijnlijk is. De laboratoriumstammen worden al lange tijd in laboratoria gebruikt voor onderzoek, zonder (bekende) problemen. Ook is herstel van alle functies in de twee stammen zeer onwaarschijnlijk.
Alles in overweging nemende, adviseert de COGEM om S. aureus subsp. aureus stammen RN4220 en 8325-4 in te delen in pathogeniteitsklasse 1, en op te nemen in Bijlage 2 lijst A1 van Regeling ggo.

Download publicatie