Publicaties

Artificiële kolonisatie met Clumping factor B deficiënte S. aureus stammen in de neus

Adviezen | 25.02.2004 | 040224-04

Het onderzoek betreft de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde Staphylococcus aureus bacteriën die in de neus van twintig proefpersonen worden toegediend. In de gebruikte verzwakte S. aureus stam is het gen voor Clumping factor B (ClfB) uitgeschakeld doordat een tetracycline-resistentiegen in het clfB gen ingevoegd is dat al van nature voorkomt bij een aantal S. aureus stammen. Uit laboratoriumexperimenten blijkt dat het ClfB eiwit bindt aan het cytokeratine-10 eiwit dat aanwezig is op het neusepitheel. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of S. aureus stammen waarin het clfB gen uitgeschakeld is nog in staat zijn de menselijke neus te koloniseren. Als dit niet meer het geval zou zijn vormt het ClfB eiwit mogelijk een aangrijpingspunt voor preventieve of curatieve interventie. De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn bij dit experiment, gezien de in dit onderzoek gebruikte verzwakte niet-virulente S. aureus stam met een brede gevoeligheid voor antibiotica, de beperkte omvang van het onderzoek en de gehanteerde exclusie criteria, mits ook proefpersonen uitgesloten worden die werkzaam zijn op een intensive care dan wel dialyse afdeling.

Download publicatie