Publicaties

Classificatie van Mycobacterium avium subsp. hominissuis

Adviezen | 11.02.2019 | CGM/190211-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de indeling in pathogeniteitsklasse van de bacterie Mycobacterium avium subsp. hominissuis. De COGEM heeft eerder de soort M. avium (inclusief alle erkende subspecies) ingedeeld als klasse 2 pathogeen, M. avium subsp. hominissuis is geen erkende subspecies. Daarom adviseert de  COGEM om M. avium subsp. hominissuis niet op bijlage 4 van de Regeling op te nemen. De inschaling van voorgenomen werkzaamheden kan plaatsvinden aan de hand van de inschaling in pathogeniteitsklasse 2 van M. avium.

Download publicatie