Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Aeromonas piscicola

Adviezen | 22.08.2019 | CGM/190822-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Aeromonas piscicola. Bacteriën binnen het genus Aeromonas worden veelal aangetroffen in aquatische milieus, bodems en in voedsel. A. piscicola is voornamelijk aangetroffen in zieke vissen, onder andere in goudvissen met bloedvergiftiging.
A. piscicola bezit verschillende virulentiefactoren, maar het is nog niet bekend hoe deze virulentiefactoren bijdragen aan infectie en ziekte.
Op basis van de beschikbare literatuur concludeert de COGEM dat A. piscicola geassocieerd is met ziekte in vissen. Vanwege de verwantschap aan A. hydrophila (ook wat betreft virulentie-eigenschappen), kan niet geheel uitgesloten worden dat A. piscicola ook pathogeen voor mensen zou kunnen zijn. De COGEM adviseert de bacteriesoort A. piscicola in te delen in pathogeniteitsklasse 2 en op te nemen in bijlage 4, lijst 4.2 van de Regeling ggo.

Download publicatie