Publicaties

Update of the bacterial taxonomy in the classification lists of COGEM

Onderzoeksrapporten | 12.11.2018 | CGM 2018-04

De COGEM wordt regelmatig gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklassen van micro-organismen. Nieuwe pathogeniteitsclassificaties worden periodiek verwerkt in lijsten met pathogeniteitsclassificaties van schimmels, bacteriën en virussen. Bij de actualisatie van de classifciatielijst van apathogene en pathogene bacteriën in 2017 is gebleken dat de naamgeving van veel bacteriën in de loop der tijd veranderd is. Om deze lijsten te corrigeren op taxonomische fouten heeft de COGEM een onderzoeksproject laten uitvoeren.
Het project is uitgevoerd door dr. Patrick Rüdelsheim en dr. Pascale van Rooij van Perseus BVBA. De uitvoerders hebben de lijsten met (a)pathogene bacteriën gecontroleerd op taxonomische onvolkomenheden met behulp van verschillende (online) databases en literatuurbronnen.
De uitvoerders kwamen tot de conclusie dat er voor 294 van de 1360 pathogene bacteriesoorten en voor 192 van de 976 apathogene bacteriesoorten een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De voornaamste redenen voor de naamswijzigingen zijn typefouten of taxonomische herindelingen door nieuwe inzichten.
Dit rapport is samengesteld in opdracht van de COGEM. De meningen die in het rapport worden weergegeven, zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van de COGEM.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM advies kunt u hier vinden.

Download publicatie