Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties groot aantal bacteriën

Adviezen | 29.09.2017 | CGM/170929-03

LET OP: Deze lijst is in 2018 en 2021 geactualiseerd.

In 2011 heeft de COGEM adviezen uitgebracht met lijsten van de pathogeniteits-classificaties van een groot aantal apathogene en pathogene bacteriën. In 2014 heeft zij deze overzichten voor het laatst geactualiseerd. Sindsdien zijn er diverse specifieke adviezen met classificaties van bacteriesoorten uitgebracht. Om de classificatielijsten up-to-date en inzichtelijk voor derden te houden, heeft de COGEM besloten deze regelmatig bij te werken en opnieuw uit te geven.
Sinds het verschijnen van het advies uit 2014, heeft de COGEM van 11 bacteriesoorten de classificatie opnieuw in overweging genomen en 14 ‘nieuwe’ bacteriesoorten geclassificeerd. Tevens heeft zij drie bacteriesoorten op stamniveau geclassificeerd. Al deze bacteriën zijn ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1.
Eveneens is de bacteriesoort Escherichia coli geclassificeerd. Met uitzondering van een aantal stammen heeft de COGEM geadviseerd E. coli in pathogeniteitsklasse 2 in te delen. De biologische ingeperkte apathogene stammen B, C, K12 en W, heeft zij in overeenstemming met haar eerdere advies, in pathogeniteitsklasse 1 ingedeeld. De ernstig pathogene met hemolytisch uremisch syndroom geassocieerde E. coli stammen (HUSEC), heeft zij geadviseerd in te delen in pathogeniteitsklasse 3.
De nieuw geclassificeerde bacteriën en de classificaties van de apathogene en pathogene bacteriën worden in het voorliggende advies in drie afzonderlijke tabellen vermeld. De classificaties van de apathogene en pathogene bacteriën zijn op alfabetische volgorde weergegeven.

Download publicatie