Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Ideonella sakaiensis en Streptomyces muensis

Adviezen | 18.01.2021 | CGM/210118-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoorten Ideonella sakaiensis en Streptomyces muensis.
Ideonella sakaiensis is een aerobe Gram-negatieve bacteriesoort. I. sakaiensis bacteriën zijn staafvormig en hebben een flagellum waarmee ze zich voortbewegen. In 2016 werd I. sakaiensis tezamen met andere microben geïsoleerd uit plastic bevattende slib- en bodemmonsters, welke verzameld waren nabij een plasticrecyclingfaciliteit in Sakai, Japan. I. sakaiensis is in staat PET af te breken met behulp van enzymen en als energiebron te gebruiken. I. sakaiensis groeit bij een pH van 5,5 tot 9, met een optimum bij pH 7-7,5, en bij een temperatuur van 15 tot 42° C, met een optimum bij 30-37 ° C.
Streptomyces muensis is een Gram-positieve en spoorvormende bacteriesoort. S. muensis vormt vertakkende hyfen en luchthyfen die zich ontwikkelen tot spiraalvormige sporenketens. S. muensis is in 2014 geïsoleerd uit een grondmonster afkomstig uit een kalksteengroeve. S. muensis groeit bij temperaturen van 25 tot 37° C en een pH tussen de 6 en 10.
Er zijn geen publicaties bekend die I. sakaiensis of S. muensis in verband brengen met pathogeniteit voor plant, mens of dier.
Alles in overweging nemende, adviseert de COGEM om I. sakaiensis en S. muensis in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in bijlage 2 lijst A1 van de regeling GGO.

Download publicatie