Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoort Leptotrichia wadei

Adviezen | 18.06.2020 | CGM/200618-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Leptotrichia wadei, en de plaatsing van deze stam op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
L. wadei is voor het eerst geïsoleerd uit het speeksel van een gezond persoon in 2004. Deze bacterie groeit het best onder zuurstofarme omstandigheden en heeft een optimale groeitemperatuur van 37 ºC. L. wadei maakt als commensaal onderdeel uit van de flora van gezonde personen en leeft onder meer in de mondholte. Er zijn enkele gerapporteerde gevallen waarbij de bacterie geassocieerd is met ziekte bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem.
De COGEM heeft geen aanwijzingen dat L. wadei ziekte veroorzaakt bij gezonde mensen, dieren of planten. Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM om L. wadei in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie