Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de anaerobe bacterie Clostridium thermosuccinogenes

Adviezen | 10.07.2018 | CGM/180710-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Clostridium thermosuccinogenes en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ’Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.

C. thermosuccinogenes is een warmteminnende (thermofiele) anaerobe bacterie die voorkomt in de Nederlandse bodem en is aangetroffen in de fecale flora van koeien. Hoewel mens, dier en plant met de bacterie in aanraking komen, zijn er geen aanwijzingen dat C. thermosuccinogenes bij deze organismen ziekte veroorzaakt. Tevens zijn er geen aanwijzingen dat de bacterie genen bezit die coderen voor virulentiefactoren of pathogeniteitskenmerken. De COGEM is daarom van oordeel dat de bacterie niet pathogeen is, en adviseert C. thermosuccinogenes in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie