Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Staphylococcus pseudintermedius

Adviezen | 15.04.2020 | CGM/200415-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Staphylococcus pseudintermedius. S. pseudintermedius is een grampositieve bacterie die op basis van morfologische kenmerken moeilijk te onderscheiden is van S. intermedius en S. aureus.
S. pseudintermedius komt voor bij verschillende wilde en gedomesticeerde dieren waaronder honden, katten, paarden, duiven, en nertsen, Bij honden en katten maakt de bacterie onderdeel uit van de reguliere huidflora. Bij honden is S. pseudintermedius tevens de hoofdoorzaak voor huid-, oor- en urineweginfecties. S. pseudintermedius kan bij de mens leiden tot infecties van de (beschadigde) huid en zachte weefsels. Humane infecties kunnen in veel, maar niet alle, gevallen worden gerelateerd aan interacties met (huis)dieren.
S. pseudintermedius wordt in de literatuur vaak beschreven als een opportunistisch pathogeen voor zowel dieren als mensen. Zowel bij mensen als dieren komen echter incidenteel ernstige infecties voor. Het genoom van de bacterie bevat verschillende virulentiefactoren, zoals coagulase, catalase, hemolysine en toxinegenen. Sinds 2006 wordt een toename gerapporteerd van de aanwezigheid/kolonisatie van resistente S. pseudintermedius (MRSP) stammen bij dieren en mensen.
Op basis van incidentie, de ernst van de infecties, en gezien het virulentiepotentieel, het zoönotisch potentieel en de opkomst van resistente stammen in zowel dieren als mensen, adviseert de COGEM  om S. pseudintermedius in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie