Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Bacillus circulans

Adviezen | 30.06.2020 | CGM/200630-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Bacillus circulans, en de plaatsing van deze stam op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
B. circulans is een Gram-variabele sporenvormer die zowel onder aerobe als anaerobe condities kan groeien. Zijn optimale groeitemperatuur bevindt zich tussen de 30° en 37°C. De bacterie komt voornamelijk voor in de bodem, en wordt al langere tijd gebruikt voor biotechnologische toepassingen.
In de wetenschappelijke literatuur zijn enkele gevallen gerapporteerd waarbij B. circulans geïsoleerd is uit bloed of weefsel afkomstig van patiënten met een onderliggend ziektebeeld. Daarnaast is de bacterie geïsoleerd uit gezonde planten, en wordt in enkele publicaties antagonistische activiteit tegen larven van insecten en nematoden beschreven. Het mechanisme achter deze antagonistische activiteit is echter niet duidelijk. Ook is identificatie van de bacteriesoort in oudere publicaties mogelijk niet altijd correct geweest. In de genoomsequentie van B. circulans zijn geen aanwijzingen gevonden voor aanwezigheid van klassieke virulentiefactoren voor mens of dier.
Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM om B. circulans in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie