Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie Clostridium autoethanogenum

Adviezen | 02.06.2014 | CGM/140602-01

De COGEM is gevraagd om de bacteriesoort Clostridium autoethanogenum te classificeren en werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) C. autoethanogenum die het eiwit isopreen-synthase tot expressie brengt, in te schalen.
C. autoethanogenum is geïsoleerd uit de keutels van konijnen en is in staat om de gassen koolstofmonoxide en koolstofdioxide om te zetten in acetaat en ethanol. De bacterie is niet geassocieerd met ziekte in konijnen. Verondersteld wordt dat C. autoethanogenum een belangrijke rol speelt in de nutriëntenbehoefte van konijnen.
Het eiwit isopreen-synthase is betrokken bij de productie van isopreen. Isopreen is onder andere betrokken bij smogvorming en heeft een negatieve invloed op de afbraak van het broeikasgas methaan. Deze koolwaterstof wordt door planten gemaakt en in het milieu uitgescheiden. Isopreen wordt ook door de mens uitgeademd.
De COGEM is van mening dat C. autoethanogenum tot het microbioom van konijnen behoort. Aangezien deze bacterie in de wetenschappelijke literatuur nooit is geassocieerd met pathogeniteit, en het genoom grote overeenkomst vertoont met de erkend apathogene bacterie C. ljundahlii adviseert de COGEM C. autoetehanogenum in de laagste pathogeniteitsklasse in te delen.
Door het apathogene karakter van C. autoethanogenum, het feit dat isopreen algemeen aanwezig is in het milieu en de aard en opzet van voorgenomen werkzaamheden acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van voorgenomen laboratoriumwerkzaamheden met gg-C.autoethanogenum verwaarloosbaar klein. Derhalve adviseert zij deze werkzaamheden in te schalen op ML-I inperkingsniveau.

Download publicatie