Publicaties

Tentoonstelling met gg-magnetotactische bacteriën

Adviezen | 05.12.2013 | CGM/131205-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de vergunningaanvraag voor het gebruik van genetisch gemodificeerde bacteriën in een kunstwerk tijdens een tentoonstelling. De aanvrager wil deze bacteriën gebruiken voor artistieke visualisaties, waarbij door middel van een camera, een computersysteem en elektromagneten portretten van het publiek gemaakt worden.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bacterie Magnetospirillum gryphiswaldense. Deze bacterie komt voor in de modder van vijvers en rivieren. Vanwege magnetotactische eigenschappen kan de bacterie zich oriënteren in het aardmagnetisch veld. Om de bacteriën te kunnen gebruiken voor de voorgenomen artistieke projectie is een fluorescent eiwit in de bacteriën ingebracht. De bacteriën zijn tijdens de tentoonstelling ingesloten in een afgesloten container.
De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen opstelling van gg-bacteriën tijdens een tentoonstelling verwaarloosbaar klein is.

Download publicatie