Publicaties

Classificatie van Phocine distemper virus

Adviezen | 03.12.2013 | CGM/131202-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het Phocine distemper virus (PDV). Tevens is de COGEM verzocht advies uit te brengen over het inperkingsniveau waarop in vitro experimenten met genetisch gemodificeerde (gg-)PDV deeltjes ingeschaald dienen te worden.
PDV veroorzaakt een ernstige ziekte in zeehonden, met een hoge mortaliteit. Uitbraken vertonen een cyclisch patroon, de laatste uitbraken waren in 1988 en 2002. Er zijn aanwijzingen dat het virus ook honden, nertsen en zeeotters kan infecteren. Het virus wordt voornamelijk overgedragen via aerosolen, maar andere routes zijn niet uitgesloten.
Aangezien PDV een enzoötisch karakter heeft en er een vaccin beschikbaar is, adviseert de COGEM PDV in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
De COGEM adviseert de productie van en werkzaamheden met replicatiecompetente infectieuze gg-PDV deeltjes en de werkzaamheden met deze deeltjes in te schalen op ML-II inperkingsniveau.
Tijdens de productie van replicatiecompetent infectieus PDV wordt gebruik gemaakt van genen van het Measles virus (MV). De COGEM is van mening dat de verkregen virussen gesequenced moeten worden, teneinde recombinante virusdeeltjes waarin tijdens de productie van gg-PDV onbedoeld sequenties van MV terecht gekomen zijn, uit te sluiten van vervolgexperimenten.
De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu onder het genoemde inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende voorschriften bij de voorgenomen werkzaamheden met gg-PDV voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie