Publicaties

Uitwisseling van de oppervlakte eiwitten tussen aviaire en paramyxovirussen

Adviezen | 04.04.2014 | CGM/140404-01

De COGEM is gevraagd om de werkzaamheden met een vaccinstam van het Newcastle disease virus (NDV, Avian paramyxovirus type 1 (APMV-1)) in te schalen. De aanvrager is voornemens de oppervlakte eiwitten HN en F van de NDV vaccinstam Clone-30 te vervangen door de HN en F eiwitten van respectievelijk APMV-3, -6 en -8. Infectie met virulente stammen van NDV veroorzaken een hoge mortaliteit in pluimvee.APMV-3, -6 en -8 veroorzaken ziekte bij vogels.
De COGEM is van mening dat de genetisch gemodificeerde (gg-) NDVs door uitwisseling van de oppervlakte eiwitten met APMV-3, -6 en -8 niet virulenter zullen zijn dan APMV-3, -6 en -8. De COGEM adviseert om de klonerings¬werkzaamheden in te schalen op ML-I en de in vitro werkzaamheden met gg-NDV en analyse van de cellen en weefsels afkomstig van geïnfecteerde proefdieren in te schalen op ML-II. De COGEM adviseert aanvullende voorschriften bij de voorgenomen dierexperimenten op DM-III te hanteren. Omdat zowel de gebruikte NDV stam als de APMV’s via aerosolen overgedragen kunnen worden, acht de COGEM aanvullende voorschriften noodzakelijk om verspreiding van de gg-virussen te voorkomen.
De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu onder het genoemde inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende voorschriften bij de voorgenomen werkzaam¬heden met gg-NDV voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie