Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met een recombinant Newcastle disease virus met spike van SARS-CoV-2

Adviezen | 05.06.2020 | CGM/200605-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van in vitro werkzaamheden met een genetisch gemodificeerd (gg-) virusvaccin gebaseerd op de laagpathogene Newcastle disease virus (NDV) vaccinstam LaSota. De aanvrager wil door middel van expressie van het S-eiwit een immuunrespons initiëren die kan beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2. Er zullen gg-NDV-Spike virussen worden gemaakt, die het gehele of een gedeelte van het gen coderend voor het S-eiwit van SARS-CoV-2 bevatten. In het S-eiwit zijn mutaties aangebracht die de fusie-activiteit van het eiwit moeten inactiveren, waardoor het S-eiwit geen rol meer kan spelen bij het binnendringen van cellen  In een aantal constructen zal het S-eiwit in het virusdeeltje van NDV worden opgenomen.
De COGEM acht het waarschijnlijk dat de inserties van SARS-CoV-2 in NDV LaSota tot attenuatie van de gg-virussen zal leiden. De COGEM is van oordeel dat de aangebrachte mutaties de fusie-activiteit van het S-eiwit van SARS-CoV-2 uitschakelen en dat aanhechting aan de (ACE-2) celreceptor niet tot infectie van de gg-NDV-Spike virussen kan leiden. In geval dat de S-eiwitten toch resterende fusie-activiteit bezitten, is de COGEM van oordeel dat het tropisme van de gg-NDV-Spike virussen niet is verhoogd, omdat de receptoren van NDV, siaalzuren, aanwezig zijn op alle celtypen van gewervelde dieren.
Indien de werkzaamheden op inperkingniveau ML-II worden uitgevoerd, in combinatie met de voorgestelde aanvullende maatregelen, is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu, verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie