Publicaties

Inschaling werkzaamheden met gg-Newcastle disease virus varianten

Adviezen | 08.01.2024 | CGM/240108-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg)-varianten van het Newcastle disease virus (Orthoavulavirus javaense, NDV). NDV veroorzaakt het besmettelijke ‘Newcastle disease’ ofwel pseudovogelpest.
De aanvrager is voornemens om MRI-metingen uit te voeren met gg-NDV geïnoculeerde muizen en verzoekt om een tijdelijke omlaagschaling naar inperkingsniveau D-I voor het verrichtten van deze werkzaamheden. De hiervoor gebruikte gg-NDV varianten rNDV F0 en rNDV F0-M/S zijn gebaseerd op de laagpathogene NDV vaccinstam LaSota. De MRI-metingen worden twee weken na inoculatie met gg-NDV uitgevoerd. Experimentele gegevens in muizen tonen aan dat gg-NDV twee dagen na injectie niet meer via speeksel, urine of uitwerpselen uitgescheiden wordt. Op basis van deze gegevens acht de COGEM de kans op uitscheiding en besmetting onwaarschijnlijk, onder navolging van een aantal aanvullende maatregelen.
Alles in overweging nemende stemt de COGEM in met de door de aanvrager voorgestelde tijdelijke omlaagschaling van de voorgenomen werkzaamheden op inperkingsniveau D-I, met inachtneming van aanvullende voorschriften. De COGEM is van oordeel dat tijdelijke omlaagschaling van de voorgenomen werkzaamheden op D-I, onder navolging van de aanvullende voorschriften, een verwaarloosbaar klein risico oplevert voor mens en milieu.

Download publicatie