Publicaties

Classificatie van twee lentivirussen van kleine herkauwers

Adviezen | 17.03.2014 | CGM/140317-01

De COGEM heeft in 2013 twee adviezen uitgebracht waarin een groot aantal DNA en RNA virussen geclassificeerd zijn. Tijdens de classificatie van deze virussen was het vanwege de tijdsdruk en de complexe afweging niet mogelijk om de lentivirussen die kleine herkauwers infecteren, te beschrijven. In het onderhavige advies worden de twee nauw verwante virussen Caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) en Visna/maedi virus (VISNA) alsnog beschreven en ingedeeld in een pathogeniteitsklasse.

In Nederland is CAEV enzootisch bij geiten en VISNA bij schapen. Deze virussen veroorzaken een langdurige persisterende infectie die uiteindelijk dodelijk is. Overdracht van deze virussen vindt voornamelijk plaats via biest en melk. Er is geen vaccin of behandeling beschikbaar. Een virusvrije populatie kan verkregen worden door besmette dieren te ruimen en de lammeren direct na de geboorte van de moeder te scheiden en op te fokken met melk dat geen virus bevat. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met deze virussen geïnfecteerd kunnen worden.

Op basis van bovenstaande gegevens is de COGEM van mening dat CAEV en VISNA ingedeeld moeten worden in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie