Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van zes virussen: equine parvovirus-H, horse parvovirus-CSF, eqcopivirus, swine acute diarrhea syndrome coronavirus en bovine papillomavirus 1 en 2

Adviezen | 28.04.2021 | CGM/210428-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van zes virussen, te weten equine parvovirus-hepatitis (EqPV-H), horse parvovirus-CSF (EqPV-CSF), eqcopivirus (EqCoPV), swine acute diarrhea syndrome coronavirus (SADS-CoV), en bovine papillomavirus 1 en 2 (BPV1 en 2). Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogeen beschouwd kunnen worden.
EqPV-H is geassocieerd met leverontsteking zonder waarneembare symptomen en de (vaak fatale) aandoening Theiler’s disease bij paarden. Dit virus wordt voornamelijk verspreid door behandeling van paarden met EqPV-H besmette bloedproducten. Horse parvovirus-CSF en EqCoPV zijn met behulp van metagenomische analyse ontdekt in klinische monsters uit paarden. Het is nog onzeker of er een direct causaal verband is tussen de aanwezigheid van deze virussen en ziekte in deze dieren, maar dit kan vooralsnog niet geheel uitgesloten worden. SADS-CoV is een besmettelijk varkens­coronavirus dat waterige diarree en braken kan veroorzaken, en dat fataal kan zijn voor zeer jonge biggen. SADS-CoV uitbraken zijn alleen regionaal gerapporteerd in China. Verspreiding vindt plaats via diarree of braaksel. BPV1 en 2 veroorzaken in runderen meestal goedaardige en zelflimiterende gezwellen en wratten (fibropapillomen), die in sommige gevallen kunnen transformeren naar kwaadaardige (maligne) tumoren. Transmissie van BPV vindt plaats door direct contact of via besmette voorwerpen bij huidbeschadigingen. BPV1 en 2 kunnen daarnaast ook paardachtigen infecteren, waarin zij huidtumoren kunnen veroorzaken die niet uitzaaien en soms lokaal agressief kunnen zijn. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat mensen op natuurlijke wijze met deze zes virussen geïnfecteerd kunnen worden. Alles in overweging nemende, adviseert de COGEM EqPV-H, EqPV-CSF, EqCoPV, SADS-CoV, en BPV1 en 2 als strikt dierpathogene virussen in te delen in pathogeniteitsklasse 2 en te plaatsen op Bijlage 4 van de Regeling ggo.

Download publicatie