Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van drie virussen: Mayaro virus, Orsay virus en Badu Phasivirus

Adviezen | 02.09.2021 | CGM/210902-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Mayaro virus (MAYV), Orsay virus, en het Badu Phasivirus (BADUV). Tevens is zij gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogeen, of als dier- en humaanpathogeen beschouwd dienen te worden.
MAYV wordt via tropische muggen overgedragen tussen gastheren. De voornaamste gastheren zijn niet-humane primaten, maar ook mensen kunnen via een muggenbeet geïnfecteerd worden. Infectie kan bij mensen ‘Mayaro fever’ veroorzaken, dat vergelijkbaar is met het ziektebeeld veroorzaakt door Dengue virus of Chikungunya virus. Kenmerkend zijn koortsachtige symptomen en ernstige en soms langdurige gewrichtspijn. Mogelijk kunnen ook andere muggen met een bredere geografische verspreiding als vector optreden.
Het Orsay virus is een natuurlijke pathogeen van de nematode C. elegans. Hoewel het virus in deze dieren afwijkingen kan geven aan de darmcellen, blijft het ziektebeeld mild en heeft infectie geen invloed op de overleving en het aantal nakomelingen dat geproduceerd kan worden. De COGEM is niet bekend met publicaties waaruit blijkt dat de mens, of andere diersoorten met het Orsay virus geïnfecteerd kunnen worden.
BADUV is een virus dat voorkomt in muggen. Omdat het virus niet repliceert in cellen van zoogdieren (waaronder mensen) acht de COGEM het onwaarschijnlijk dat BADUV mensen, of andere diersoorten buiten de mug kan infecteren.
Op basis van de huidige beperkte kennis adviseert de COGEM het Orsay virus en Badu Phasivirus als strikt dierpathogene virussen in te delen in pathogeniteitsklasse 2. De COGEM adviseert het Mayaro virus als dier- en humaanpathogeen virus in te delen in pathogeniteitsklasse 3.

Download publicatie