Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van zeven virussen behorend tot het genus Alphavirus

Adviezen | 18.02.2022 | CGM/220217-01

Samenvatting:

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van zeven virussen die behoren tot het genus Alphavirus. Alfavirussen verspreiden zich met name via muggen en sommige soorten veroorzaken ziekte bij mensen en/of dieren.
Una virus (UNAV) is geïsoleerd uit muggen en is een subtype van het Mayaro virus dat ziekte veroorzaakt in mensen. UNAV is niet geassocieerd met ziekte; wel zijn bij mensen antistoffen tegen UNAV in het bloed aangetroffen, wat erop duidt dat infectie mogelijk is.  Whataroa virus (WHAV) komt voor in muggen en vogels, er zijn antistoffen tegen WHAV gevonden bij mensen en het virus wordt gelinkt aan ziekteverschijnselen. Southern elephant seal virus (SESV) is geïsoleerd uit luizen die zeeolifanten parasiteren. De zeeolifanten bevatten antistoffen tegen SESV, maar mensen niet. Bebaru virus (BEBV) is geïsoleerd uit muggen en er zouden antistoffen tegen BEBV zijn aangetoond in mensen. Getah virus (GETV) verspreidt zich via muggen, is dodelijk voor jonge varkens en veroorzaakt ziekte in paarden. Bij racepaarden wordt een vaccin tegen GETV gebruikt. Bij mensen zijn geen ziekteverschijnselen gerapporteerd; wel zijn er antistoffen tegen GETV aangetroffen. Barmah forest virus (BFV) verspreidt via muggen en infecteert dieren en mensen. Infectie bij mensen kan leiden tot koorts en gewrichts­ontstekingen. Taï forest virus (TALV) is nauw verwant aan het insect-specifieke virus Eilat virus.
Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat de zeven virussen ingedeeld dienen te worden in pathogeniteitsklasse 2, en dat  SESV en TALV strikt dierpathogene virussen zijn. De COGEM adviseert de virussen als dusdanig op te nemen op Bijlage 4 van de Regeling ggo in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie