Publicaties

Classificatie van Chikungunya virus

Adviezen | 12.03.2010 | 100304-08

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het Chikungunya virus (CHIKV). Ook is zij gevraagd advies uit te brengen over het inperkingsniveau waarop laboratoriumwerzaamheden met replicatiecompetente, gg-CHIKV vectoren ingeschaald moeten worden.

CHIKV veroorzaakt een ernstige ziekte, waarvoor geen vaccin of geneesmiddel bestaat. Over het algemeen is de infectie na enkele weken voorbij. De ziekte is niet levensbedreigend. De verspreiding van CHIKV vindt van nature plaats via de tijgermug. Door import van de plant ‘Lucky bamboo’ is de tijgermug incidenteel in Nederland waargenomen. De COGEM kan niet uitsluiten dat de tijgermug zich in Nederland kan vestigen, waardoor verspreiding van het CHIKV mogelijk wordt.

De COGEM adviseert het CHIKV in te delen in pathogeniteitsklasse 3. Gebaseerd op deze indeling kan zij ermee instemmen dat de voorgenomen kloneringswerkzaamheden op ML-II niveau ingevoerd worden. De experimenten met gg-CHIKV vectoren in animale cellen en weefsels adviseert de COGEM op ML-III inperkingsniveau in te schalen. De laboratoriumwerkzaamheden met proefdieren adviseert zij op DM-III inperkingsniveau uit te voeren. Aangezien de COGEM aerogene transmissie van CHIKV onder laboratoriumomstandigheden niet kan uitsluiten, is zij van mening dat enkele aanvullende voorschriften nodig zijn om de kans op een besmetting van medewerkers via aerosolen te minimaliseren. Op genoemde inperkingsniveaus en onder navolging van de aanvullende voorschiften is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden met gg-Chinkiungunya virus  voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie