Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met een deletiemutant van het Chikungunya virus

Adviezen | 04.02.2016 | CGM/160204-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een deletiemutant van het Chikungunya virus (CHIKV). CHIKV veroorzaakt bij de mens een ernstige ziekte, maar is niet levensbedreigend. Overdracht van het virus vindt plaats via bepaalde exotische steekmuggen die van nature niet in Nederland aanwezig zijn. CHIKV is ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3. De aanvrager verzoekt om omlaag-schaling van kweekwerkzaamheden met de mutant van ML-III naar ML-II inperkings-niveau.

In de deletiemutant is een deel van één van de niet-structurele eiwitten verwijderd.
Op basis van de resultaten van in vitro experimenten en infectie-studies in muizen en makaken, acht de COGEM de deletiemutant verzwakt en verminderd ziekteverwekkend. Zij is van mening dat de voorgenomen werkzaamheden op ML-II niveau uitgevoerd kunnen worden, mits een aantal aanvullende voorschriften in acht worden genomen. Onder navolging van deze voorschriften, acht zij de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met de deletiemutant op ML-II inperkingsniveau verwaarloosbaar klein.

 

Download publicatie