Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met gg-Zikavirus en gg-Yellow fever virus in associatie met muggen

Adviezen | 20.07.2017 | CGM/170720-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg)-Zika virus (ZIKV) en gg-Yellow fever virus (YFV) in associatie met de muggensoorten Aedes aegypti (gele koortsmug) en Culex pipiens (gewone steekmug).
ZIKV en YFV zijn virussen die ernstige ziektebeelden bij mensen kunnen veroorzaken en doorgaans via muggen worden overgedragen. Transmissie van ZIKV kan ook plaatsvinden van moeder op kind tijdens de zwangerschap, en door middel van seksueel contact. YFV veroorzaakt gele koorts, een ernstige tropische infectieziekte, die in ongeveer 60% van de gevallen een dodelijke afloop heeft. Een effectief vaccin is beschikbaar voor YFV, maar niet voor ZIKV.
De COGEM is van oordeel dat de genetische modificaties die de aanvrager wil aanbrengen, zullen resulteren in verzwakking van zowel ZIKV als YFV. De COGEM stemt ermee in om werkzaamheden met beide gg-virussen op ML-III niveau uit te voeren in combinatie met een aantal additionele inperkingsmaatregelen en werkvoorschriften die identiek zijn aan de maatregelen en voorschriften uit een eerder COGEM advies over gg-West Nile virus en gg-Chikungunya virus in associatie met muggen. Tevens stemt de COGEM in met het voorstel om medewerkers die zwanger zijn uit te sluiten van werkzaamheden met gg-ZIKV.
Op dit inperkingsniveau en met in achtneming van deze aanvullende voorschriften, is de COGEM van oordeel dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie