Publicaties

Omlaagschaling van in vitro werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Rift Valley fever phlebovirus (RVFV) NSs deletiemutanten

Adviezen | 15.10.2020 | CGM/201015-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van in vitro werkzaamheden met verschillende genetisch gemodificeerde (gg-) Rift Valley fever phlebovirus (RVFV) deletiemutanten. RVFV kan ziekte veroorzaken bij herkauwers en de mens. Schapen, en in het bijzonder lammeren, zijn het meest vatbaar voor het virus en infectie leidt bij deze dieren tot een hoge mortaliteit. Infectie van drachtige schapen leidt vrijwel altijd tot abortus. Bij mensen veroorzaakt het virus doorgaans griepachtige symptomen, hoewel bij een klein deel van de patiënten ernstigere verschijnselen kunnen ontstaan. De COGEM heeft wildtype RVFV ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3.
De aanvrager is voornemens gg-varianten van RVFV te produceren waarin het gen coderend voor de virulentiefactor NSs geheel of gedeeltelijk ontbreekt. NSs speelt onder meer een rol bij het onderdrukken van het immuunsysteem van de gastheer na infectie. De COGEM is van oordeel dat de gg-RVFV varianten waarmee de aanvrager voornemens is te gaan werken, verzwakt zijn ten opzichte van wildtype RVFV door de aanwezige (partiële) NSs deletie.
Concluderend adviseert COGEM de voorgenomen werkzaamheden omlaag te schalen van ML-III naar ML-II en stemt in met de door de aanvrager voorgestelde aanvullende maatregelen. Onder de genoemde voorwaarden acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie