Publicaties

Omlaagschaling van werkzaamheden met levend-verzwakt genetisch gemodificeerd Rift Valley fever virus vaccin

Adviezen | 04.02.2020 | CGM/200204-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een levend verzwakt genetisch gemodificeerd (gg-) Rift Valley fever virus (RVFV) vaccin genaamd RVFV-4s in schapen. RVFV kan ziekte veroorzaken bij herkauwers en de mens. Schapen, en in het bijzonder lammeren, zijn het meest vatbaar voor het virus. De COGEM heeft eerder geoordeeld dat RVFV-4s verzwakt is ten opzichte van wildtype RVFV en geadviseerd om werkzaamheden met het RVFV-4s vaccin op inperkingsniveau II in te schalen. De aanvrager verzoekt nu om dieren één dag na vaccinatie te mogen huisvesten op D-I in plaats van DM-II.
De COGEM is van oordeel dat de door de aanvrager aangeleverde gegevens aantonen dat het vaccinvirus RVFV-4s genetisch stabiel is en dat de kans verwaarloosbaar klein is dat RVFV-4s reverteert naar een virulent fenotype. Ook is de kans op verspreiding van het vaccinvirus vanuit de gevaccineerde dieren naar andere dieren of de mens verwaarloosbaar klein. Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat het risico voor mens en milieu bij omlaagschaling van de voorgenomen werkzaamheden 24 uur na vaccinatie met RVFV-4s, van DM-II naar D-I inperkingsniveau verwaarloosbaar klein is. Tevens kan de COGEM instemmen met ontheffing voor het gebruik van een veiligheidskabinet klasse II bij de vaccinatiewerkzaamheden van schapen met RVFV-4s op DM-II, met in achtneming van een aantal aanvullende voorschriften.

Download publicatie